NORA
SERVEIS


Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA som una empresa pública participada pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Blanes.

Sobre Nosaltres

Història

Constituïda el 29 d’octubre de 2009, NORA enceta la seva activitat el dia 1 de gener de 2010 donant servei a 21 municipis de la comarca de la Selva, incorporant posteriorment el municipi de Blanes a partir del 17 de maig del mateix any.

Actualment NORA està consolidada com una empresa de referència en l’àmbit dels serveis mediambientals pels nostres municipis i manté la ferma voluntat de treballar per a la comarca de La Selva

I, dins aquest marc, la tasca de NORA comprèn diferents vies d’actuació:

 • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Implantar un model de gestió per a tots els municipis.
 • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Oferir un servei de qualitat i flexible, adaptat a les necessitats de cada ajuntament.
 • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Optimitzar els costos i els recursos destinats a la gestió dels residus municipals.
 • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Assolir els objectius de reducció de residus i de recollida selectiva marcats pel marc normatiu català.
 • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Facilitar als ajuntaments la gestió dels residus comercials.
 • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Adaptar les taxes municipals al criteri de “qui contamina paga”.
 • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Garantir un programa continuat de sensibilització ciutadana.
 • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Permetre l’adaptació continuada dels serveis a les futures obligacions o necessitats dels municipis de la comarca.

 

Seus

La base de Nora Comarca

Ubicat en el Centre Comarcal de Gestió de Residus Municipals de la Selva (al costat de la planta de compostatge i la deixalleria comarcal) en el municipi de Santa Coloma de Farnes, des d'on NORA gestiona 21 municipis de la Selva.
 
Adreça física:
Cruïlla C-25/C-63 Centre Comarcal de Gestió de Residus Municipals de la Selva (a 1 kmd e la cruilla)
Estrenada el mes de juliol de 2010, ocupa una superfície de 3550 m2, amb una superfície edificada de 670 m2, en edifici d'una sola planta.

Una de les principals prestacions de NORA COMARCA és la proximitat de la deixalleria comarcal que actualment funciona com a centre de transferència de l'empresa.

 

La base de Nora Blanes

Ubicat en el municipi de Blanes, des d'on NORA gestiona tots els serveis de recollida de residus i neteja viària d'aquesta població, els quals, per les serves dimensions, requereixen disposar d'una base d'operacions pròpia.
 
Adreça física:
c/Matagalls, 12 Blanes
Estrenada el mes de juny de 2012, ocupa una superfície total de 1450 m2, en edifici de dues plantes.

Una de les principals prestacions de NORA BLANES és la disposició d'un taller de manteniment de vehicles i rentador de camions que dóna servei a la flota.

 

La base de Nora Tossa de Mar

Ubicada en el municipi de Tossa de Mar, des d'on NORA gestiona tots els serveis de recollida de residus, neteja viària i platges, i de la deixalleria d'aquesta població, els quals, per les serves dimensions, requereixen disposar d'una base d'operacions pròpia.
 
Adreça física:
c/Creu de Mas Serra, s/n Tossa de Mar
En servei per NORA des de gener de 2019, ocupa una superfície total de 450 m2.

La bases de NORA Tossa de Mar disposa de taller de manteniment de vehicles i rentador de camions que dóna servei a la flota.

 

La Planta de Compostatge

Serveis Mediambientals de la Selva NORA gestiona la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners des de l’any 2014. Juntament amb la Deixalleria Comarcal i les instal·lacions del Servei de Recollida formen el Parc Mediambiental de la Selva.
La planta de compostatge tracta la fracció de matèria orgànica (FORM) i la fracció vegetal (FV) de la recollida selectiva dels municipis de la comarca de la Selva. L’any 2017 es van tractar més de 10.000 tones de FORM i 1.500 tones de FV.
A la planta de compostatge la matèria orgànica i les restes vegetals es transformen en compost, un fertilitzant natural per ús agrícola. En el procés de maduració s’extreuen els impropis (plàstics i altres elements que arriben barrejats amb la fracció orgànica) de les restes orgàniques, que posteriorment es descomposen a una temperatura i humitat controlada en un procés que dura 3 mesos.
D’aquesta manera s’assoleix un doble objectiu, per una banda, reciclar les restes orgàniques de les deixalles domèstiques, transformant-les en un material valuós què és el compost, i d’altra banda, evitar que aquest material reciclable vagi al dipòsit controlat de residus de l’abocador comarcal de Lloret de Mar.

 • Compostatge 1
 • Compostatge 2
 • Compostatge 3
 • Compostatge 4

   

  Vehícles

  • Recol·lector
  • Recol·lector bicompartimentat
  • Grua
  • Grua polivalent
  • Caixa oberta polivalent
  • Baldejadora
  • Mini brigada
  • Vehicle neteja contenidors
  • Neteja de platges
  • Vehicle d'inspecció convencional i 100% elèctric
  • Recol·lector càrrega lateral
  • Escombradora
  • Recol·lector

   Vehicle amb caixa compactadora preparada per a la càrrega i buidatge de contenidors rodants de diferents mides, tipus fracció resta i fracció orgànica. NORA disposa de recol·lectors de diferent tonatge per adaptar les rutes de recollida a les característiques geogràfiques i urbanístiques dels municipis.

  • Recol·lector bicompartimentat

   Vehicle recol·lector amb característiques similars a l'anterior amb la prestació afegida de permetre la recollida simultània de dues fraccions de residus; que acostumen a ser fracció resta i fracció orgànica.

  • Grua

   Vehicle amb grua destinada a aixecar i buidar contenidors de ganxo, que són els models emprats en els serveis de recollida selectiva. Depenent de la fracció que ha de recollir el vehicle, pot dur acoblada una caixa compactadora, en el cas del paper i els envasos lleugers, o una caixa oberta, en el cas del vidre. NORA alterna la disposició de camions grua de caixa fixa i de caixa retirable per combinar les prestacions que ofereix cada model.

  • Grua polivalent

   Tenint en compte la diversitat de sistemes de recollida que requereixen altres residus, sobretot els dipositats en les deixalleries model bàsic que gestiona NORA, l'empresa disposa de vehicles polivalents que permeten la incorporació d'accessoris que els fan adaptables a aquests altres serveis: polp per a la recollida de residus dipositats a terra, carregador de barques de runa, ganxo pel buidatge de caixes de descàrrega inferior…

  • Caixa oberta polivalent

   Camió de caixa fixa, generalment de dos eixos, equipat amb algun sistema d'elevació i buidatge de càrregues. S'acostuma a destinar a altres serveis de recollida de menor format, com poden ser: recollides de trastos, serveis comercials, retirada d'abocaments, retirada de determinats residus dipositats en deixalleries…

  • Baldejadora

   Vehicle similar a una escombradora que treballa llençant aigua a pressió.

  • Mini brigada

   Vehicles de diferents formats aptes per conduir la categoria professional de peó. Generalment consisteixen en vehicles de caixa oberta o bolquets destinats al transport de les eines de neteja.

  • Vehicle neteja contenidors

   NORA disposa de 2 models de vehicles rentacontenidors. Per un costat màquines exclusives pel rentat, que eleven i introdueixen el contenidor en el seu interior i, per l'altra, vehicles polivalents dotats d'un hidronetejador d'aigua a pressió, que combinen aquesta funció amb altres tasques de neteja viària.

  • Neteja de platges

   NORA destina varis models de vehicles tot terreny a la neteja de platges: tractor equipat amb tamís per garbellar la sorra i separar-ne les deixalles, minivehicles 4x4 amb caixa destinada a la càrrega de bosses de deixalles.

  • Vehicle d'inspecció convencional i 100% elèctric

   Vehicles, generalment model furgoneta, que els capatassos i encarregats empren en la realització de les seves tasques de control dels serveis.

  • Recol·lector càrrega lateral

   Vehicle recol·lector amb caixa compactadora preparada per a la càrrega de contenidors fixes de gran capacitat. El vehicle s’ha de configurar per cada fracció de residus, de manera que mai es poden barrejar diferents fraccions de residus en una mateixa ruta.

  • Escombradora

   Vehicle adaptat al servei de neteja viària que, generalment, combina les funcions d'escombrat, aspiració i dossificació d'aigua, destinada a reduir l'emissió de pols i millorar els resultats. NORA combina els models d'alta i baixa velocitat, aptes i no aptes per circular per carretera, optimitzant les prestacions de cada model d'acord amb l'indret on va destinat.

  • Recol·lector
  • Recol·lector bicompartimentat
  • Grua
  • Grua polivalent
  • Caixa oberta polivalent
  • Baldejadora
  • Mini brigada
  • Vehicle neteja contenidors
  • Neteja de platges
  • Vehicle d'inspecció convencional i 100% elèctric
  • Recol·lector càrrega lateral
  • Escombradora

   

  CONTACTE

   

  ADRECES

        
   
  NORA Comarca
  Atenció Telef.:
  872 012 018
  laselvarecicla[@]noraselva.cat
  De 9:00 h a 15:00 h
   
  BLANES
  Adreça comercial
  c/Matagalls, 12 (CP 17300)
   
  SANTA COLOMA
  DE FARNERS
  Adreça fiscal Passeig de Sant Salvador 25-27
  (CP 17430)
   
  Adreça comercial Cruilla C-25 / C-63
  Centre Comarcal de Gestió de Residus
  Municipals de la Selva (a 1 km de la cruilla)
   
  NORA Blanes
  972 331 718
  laselvarecicla[@]noraselva.cat
                 
   
  NORA Tossa de Mar
  972 342 609 
   
         
  TOSSA de MAR
  Adreça fiscal Creu de Mas Serra s/n
  (CP 17320)
     
   
  NORA SANTA COLOMA DE FARNERS
  623 592 058
                 
   Avís Legal - Política de Privacitat  

  Nora Blanes

  Nora Tossa

  Nora Comarca–Sta. Coloma

  Follow us

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.