Servei de recollida de Trastos

L'àmbit territorial

NORA recull voluminosos a 10 municipis de la Selva, on dóna servei a 67.959 habitants.

Angles Osor
Blanes Riudellots De La SelvaO
Caldes De Malavella Sant Feliu De Buixalleu
Hostalric Sant Julià Del Llor I Bonmatí
Osor Susqueda


Els residus admesos

Els trastos són residus voluminosos que no disposen d'altres vies de recollida a la via pública, com és el cas dels contenidors de fracció RESTA, de fracció ORGÀNICA i de RECOLLIDA SELECTIVA.


Tenint en compte que, actualment, gairebé tots els municipis de La Selva disposen de servei de deixalleria (fixa o mòbil), la principal finalitat del servei de recollida de trastos és de donar suport al transport de mobiliari de grans dimensions i difícil de traginar amb vehicles convencionals.  

No s'hauria de desviar mai a aquest servei els residus que tenen connotacions perilloses o contaminants quan es dipositen en un espai desprotegit de la via pública: finestres i altres articles de vidre, pots  amb restes de residus especials...

Els residus recollits durant el servei són transferits a la DEIXALLERIA COMARCAL, la DEIXALLERIA DE BLANES o altres gestors privats especialitzats en la valorització d’andròmines de difícil recuperació (com els plàstics) o de mal desballestar (com els matalassos).


El Sistema de recollida

El sistema de recollida més estès a la comarca és mitjançant vehicles de CAIXA OBERTA, que disposen de diferents sistemes d'elevació de la càrrega.

L'equip de recollida està format per conductor i, un o dos, peons.


La freqüència dels serveis

Els ajuntaments que sol·liciten el servei de recollida de trastos poden escollir entre tres  opcions de servei:

      • Recollida sota sol·licitud dels usuaris, atenent a un servei de periodicitat fixa
      • Recollida dels residus dipositats al costat dels contenidors de rebuig, atenent a una periodicitat fixa.
      • Recollida a demanda per part de l'ajuntament.

Procés de recollida
de trastos

Transferència a la deixalleria comarcal

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva