servei de recollida d’Envasos de Vidre

L'àmbit territorial

NORA fa recollida selectiva a 21 municipis de la Selva, donant servei a 103.146 habitants.

Amer Osor
Angles Riells i Viabrea
Arbúcies Riudellots de la selva
Blanes Sant Feliu de Buixalleu
Breda Sant Hilari Sacalm
Brunyola Sant Julià de Llor i Bonmatí
Caldes de Malavella Sils
Fogars de la selva Susqueda
Hostalric Tossa de mar
La Cellera de ter Vilobí d'Onyar
Massanes


Els residus admesos

Aquesta fracció està constituïda per envasos i residus d'envasos admesos al Sistema Integrat de Gestió de ECOVIDRIO, que està format per les empreses espanyoles relacionades amb l'envasament i comercialització de begudes i aliments servits en pots i ampolles de vidre. De manera general es pot dipositar als contenidors de recollida selectiva qualsevol pot, flascó o ampolla que hagi contingut un producte de consum. Tot i la similitud dels materials no s'hi pot introduir altres articles de decoració fets de vidre ni finestres.

El conveni entre l'Agència de Residus i el SIG ECOVIDRIO assigna una planta de recepció d'envasos de vidre a cada territori. La planta assignada a La Selva és l'empresa SANTOS JORGE situada a Mollet del Vallès

El Sistema de recollida

El servei de recollida selectiva en general, de vidre, paper i cartró i envasos lleugers, es duu a terme mitjançant contenidors equipats amb un SISTEMA DE DOBLE GANXO que permet elevar-los amb grua per damunt la caixa del vehicle i accionar l'obertura de les tapes inferiors, abocant el material directament a l'interior de la caixa.

Les caixes dels vehicles destinats a la recollida de vidre són caixes obertes sense sistema de compactació, que permeten recollir fins a 8500 kgs.

La freqüència dels serveis

Les rutes de recollida de vidre s'organitzen en funció del les freqüències d'emplenat dels contenidors de cada municipi que, en la seva major part, oscil·len entre les 4 i 6 setmanes.

Els extrems de periodicitat  es troben a:
  • Blanes, amb contenidors que s'han de buidar un cop per setmana a l'estiu
    i cada dues setmanes en temporada baixa.
  • Arbúcies i Sant Hilari, amb contenidors que s'han de buidar cada dues setmanes.
  • Susqueda i Sant Feliu de Buixalleu, amb contenidors que es buiden cada 12 o 24 setmanes.

Els contenidors

Els models dels contenidors destinats a la recollida selectiva de vidre responen a diferents formats, mentre romanen a la comarca els antics models subvencionats per l'Agència de Residus de Catalunya: iglús de 2,5 m3 de diferents formes.

El contenidor d'envasos de vidre que actualment incorpora NORA respon a dos models:

Model d'un sol color:

Model que combina dos colors,
que és l'escollit al municipi de Blanes:

Les densitats de contenidors de VIDRE, i de RECOLLIDA SELECTIVA en general,  varien depenent dels trets urbanístics dels municipis i de les pròpies preferències dels ajuntaments, que opten per oferir a la ciutadania un servei de major o menor proximitat.

En l'interior dels nuclis les densitats de contenidors de  RECOLLIDA SELECTIVA varien entre:

60 habitants per contenidor en les poblacions més rurals.
100 a 300 habitants per contenidor en la resta de municipis majors de 1000 habitants.

Estadística del servei

1. Dades generals del servei l’any anterior


21 municipis adherits
569 contenidors gestionats
2.076 Tones recollides 
103.146   habitants servits  


2. Evolució dels kg anuals recollits d’aquesta fracció

Des de l’any 2010, la recollida de vidre en general VA AUGMENTANT CADA ANY, tot i que en poca mesura; 3,86% l’any passat o 2,03% l’anterior.

MUNICIPI per MUNICIPI presenten anualitats oscil·lants però mantenint la tendencia a l’alça.

Blanes, no representada al gràfic, presenta un augment més remarcable de 6,91%, superant el 5,59% de 2013.

NORA també va recollir 10232 kg a la DEIXALLERIA DE VIDRERES, que ha baixat un lleu -1,41%

3. Evolució de la participació ciutadana en aquesta fracció (kg/hab/any)


GAIREBÉ CAP MUNICIPI no supera els objectius del PROGREMIC (Programa de gestió de residus de Catalunya) de reciclar el 75% del VIDRE generat, igual com succeeix a la resta de Catalunya.

DARRERES DADES PUBLICADES A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA


Procés de recollida de vidre

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva