Servei de recollida d’Envasos Lleugers

L'àmbit territorial

NORA fa recollida selectiva a 21 municipis de la Selva, donant servei a 102.750 habitants.

Amer
Angles
Arbúcies
Blanes
Breda
Brunyola
Caldes de Malavella
Fogars de la selva
Hostalric
La Cellera de ter
Massanes
Osor
Riells i Viabrea
Riudellots de la selva
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Hilari Sacalm
Sant Julià de Llor i Bonmatí
Sils
Susqueda
Tossa de mar
Vilobí d'Onyar

Els residus admesos

Aquesta fracció està constituïda per envasos i residus d'envasos admesos al Sistema Integrat de Gestió de ECOEMBES, que està format per les empreses espanyoles relacionades amb l'envasament i comercialització de productes envasats o embolcallats de formes diverses. De manera general es pot dipositar als contenidors de recollida selectiva d'envasos lleugers qualsevol material relacionat amb la contenció i embalatge de productes de consum domiciliari. No s'admet envasos i embolcalls d'ús comercial com pot ser plàstic per retractilar palets, envasos de capacitat superior a 25 litres, caixes de fruita...

El conveni entre l'Agència de Residus i el SIG ECOEMBES assigna una planta de triatge d'envasos a cada territori. La planta de triatge d'envasos lleugers assignada a La Selva és l'empresa Recuperacions Marcel Navarro situada a Llagostera. El mateix conveni imposa uns marges de qualitat sobre el material recollit, en funció dels quals varia l'aportació econòmica.

El Sistema de recollida

El servei de recollida selectiva en general, de vidre, paper i cartró i envasos lleugers, es duu a terme mitjançant contenidors equipats amb un SISTEMA DE DOBLE GANXO que permet elevar-los amb grua per damunt la caixa del vehicle i accionar l'obertura de les tapes inferiors, abocant el material directament a l'interior de la caixa.

Les caixes dels vehicles destinats a la recollida d'envasos i cartró  són autocompactadors que permeten introduir fins a 5000 kg de residus.

Actualment NORA treballa amb dos sistemes de comandament de la grua:

 • Comandament a distància
 • Comandament fix, en els vehicles més antics, que es troba situat darrera la caixa del camió.  

 • L'equip de recollida està format per un conductor i un peó. La funció del conductor, durant el buidatge dels contenidors, és maniobrar la grua per procedir al buidat i plegar-la de nou; la funció del peó és enganxar i desfer els ganxos dels contenidors i els de la grua i dur a terme tasques de neteja i retirada de residus abandonats.

  La freqüència dels serveis

  El servei de recollida d'envasos lleugers en àrees d'aportació està adaptat a la tipologia i necessitats dels municipis que, de forma general, són:
  • 2 cops per setmana per municipi i fracció
  • 1 cop per setmana + 1 servei de reforç a la fracció que ho requereix
  • 1 cop per setmana per municipi i fracció
  • 1 cop per setmana durant la temporada baixa i dos cops per setmana a l'estiu, per fracció.

  Els pobles del tercer grup, que requereixen una freqüència de servei menor, es limiten a municipis de caire més rural com Osor, Brunyola, Sant Feliu de Buixalleu i Susqueda.

  Els contenidors

  Els models dels contenidors destinats a la recollida selectiva d'envasos lleugers responen a diferents formats, mentre romanen a la comarca els antics models subvencionats per l'Agència de Residus de Catalunya: iglús de 2,5 m3, caixes de 3m3, caixes de 5m3, caixes de 7 i 9 m3.

  El contenidor d'envasos lleugers que actualment incorpora NORA respon a dos models:
  Model d'un sol color:  Model que combina dos colors,
  que és l'escollit al municipi de Blanes:

  Ambdòs contenidors es corresponen amb caixes metàl·liques de 5m3 amb boca quadrada sense tapes, per facilitar la introducció dels residus per part de l'usuari.

  Les densitats de contenidors de PAPER i CARTRÓ, i de RECOLLIDA SELECTIVA en general,  varien depenent dels trets urbanístics dels municipis i de les pròpies preferències dels ajuntaments, que opten per oferir a la ciutadania un servei de major o menor proximitat.

  En l'interior dels nuclis les densitats de contenidors de  RECOLLIDA SELECTIVA varien entre:

  60 habitants per contenidor en les poblacions més rurals.
  100 a 300 habitants per contenidor en la resta de municipis majors de 1000 habitants.


  Estadística del servei

  1. Dades generals del servei l’any anterior

  21 municipis adherits
  545 contenidors gestionats
  1.606 Tones recollides    
  103.146   habitants servits


  2. Evolució dels kg anuals recollits d’aquesta fracció


  L’any 2014 es detecta una RECUPERACIÓ GENERALITZADA en el reciclatge d’envasos, contràriament als anys anteriors des de 2010 que havia anat baixant; concretament -3,52% l’any anterior.

  Fins i tot es troben municipis amb creixements importants superiors al +10%: Tossa, Sant Hilari, Breda i Hostalric.

  Blanes, no representada al gràfic, també augment un perceptible +4,28%, superant el 1,14% de l’any passat.

  NORA també va recollir 4361 kg a la DEIXALLERIA DE VIDRERES, que també ha pujat +16%.

  2. Evolució de la participació ciutadana en aquesta fracció (kg/hab/any)

  LA MAJOR PART DELS MUNICIPIS superen els objectius del PROGREMIC (Programa de Gestió de Residus de la Generalitat de Catalunya)  de reciclar el 25% dels ENVASOS LLEUGERS generats, com també ho supera lleument la resta de Catalunya.

  DARRERES DADES PUBLICADES A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA


  Procés de recollida SELECTIVA D’ENVASOS LLEUGERS

  LListat de serveis

  Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

  Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

  Planol dels Municipis de la Selva