Organigrama

Composició de la Societat

50% Consell Comarcal de la Selva
10% Ajuntament de Blanes
40% CESPA S.A

Consell d’Administració

El 29 de setembre de 2011 es va constituir el nou Consell d’Administració que,
enguany, està format per:

 • PRESIDENT
  PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

 • 3 VOCALS
  REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE BLANES

 • 3 VOCALS
  REPRESENTANTS DE L’EMPRESA CESPA


Els treballadors

NORA compta amb una plantilla de personal de 114 treballadors i treballadores

Personal comú: 4 persones

 • 1 ADJUNT A GERÈNCIA
 • 3 ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT
 • 1 ATENCIÓ AL PÚBLIC

NORA COMARCA: 43 persones

 • 1 CAP DE SERVEIS
 • 1 ENCARREGAT
 • 1 CAP DE DEIXALLERIES
 • 13 CONDUCTORS
 • 17 PEONS
 • 10 SUBALTERNS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC A DEIXALLERIES

NORA BLANES: 65 persones

 • 1 CAP DE SERVEIS
 • 1 ENCARREGAT
 • 1 CAP DE TALLER
 • 2 MECÀNICS
 • 3 CAPATASSOS
 • 21 CONDUCTORS
 • 10 OFICIALS 2ª
 • 26 PEONS

En èpoques de major flux de serveis, el personal de NORA COMARCA s’incrementa en un 25% i el de NORA BLANES, amb els serveis més afectats per l’estacionalitat, pot arribar a un 40%

-----------------

A Nora, Serveis Mediambientals, volem posar a disposició dels ciutadans la nostra experiència en la gestió dels residus. Entenem que tots junts, empreses, institucions i ciutadans, hem d'actuar conjuntament perquè les nostres activitats tinguin el mínim impacte sobre el nostre entorn.

Vestuari corporatiu


El vestuari corporatiu de NORA es regeix en els colors gris i verd del logotip i incorpora els elements reglamentaris de seguretat viària.

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva