A la Selva, NORA gestiona vàries deixalleries de tipus fixa (diverses tipologies) i mòbils mitjançant mòduls, segons la necessitat i característiques dels municipis.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.