Les Seus

NORA disposa de 2 centres logístics: NORA COMARCA I NORA BLANES


LA BASE DE NORA COMARCA

Ubicat en el Centre Comarcal de Gestió de Residus Municipals de la Selva (al costat de la planta de compostatge i la deixalleria comarcal) en el  municipi de Santa Coloma de Farners, des d'on NORA gestiona 21 municipis de la Selva.

Adreça física: Cruïlla C-25 / C-63 Centre Comarcal de Gestió de Residus Municipals de la Selva (a 1 km de la cruïlla)

Estrenada el mes de juliol de 2010, ocupa una superfície de 3550 m2, amb una
superfície edificada de 670 m2, en edifici d’una sola planta.

Equipaments:

  • Pati amb coberts per a l’estacionament de vehicles de 1277 m2
  • Oficines i sala de reunions de 85,7 m2
  • Vestuaris pels treballadors de 57,85 m2
  • Magatzem i taller de reparacions de contenidors de 53,40 m2
  • Deixalleria comarcal de 414,75 m2 de magatzem i oficines i 1603 m2 de zona de vials i molls de càrrega.
  • Aula mediambiental de 58 m2.

Una de les principals prestacions de NORA COMARCA és la proximitat de la deixalleria comarcal que actualment funciona com a centre de transfència de l’empresa.

LA BASE DE NORA BLANES

Ubicat en el municipi de Blanes, des d'on NORA gestiona tots els serveis de recollida de residus i neteja viària d'aquesta població, els quals, per les seves dimensions, requereixen disposar d'una base d'operacions pròpia.

Adreça física: c/Matagalls, 12 Blanes

Estrenada el mes de juny de 2011, ocupa una superfície total de 1900 m2 amb una superfície edificada de 1450 m2, en edifici de dues plantes.

Equipaments:

  • Nau per a l'estacionament de vehicles de 850 m2
  • Taller de reparacions de vehicles i contenidors, de 290 m2.
  • Pati de reforç per a l'estacionament de vehicles i magatzem de contenidors de 420 m2, dels quals estan coberts 109 m2.
  • Oficines i sala de reunions
  • Vestuaris pels treballadors
  • Rentador de vehicles i recol·lectors.

Una de les principals prestacions de NORA BLANES és la disposició d'un taller de manteniment de vehicles i rentador de camions que dóna servei a la flota de les dues bases.

NORA COMARCANORA BLANES

-----------------

A Nora, Serveis Mediambientals, volem posar a disposició dels ciutadans la nostra experiència en la gestió dels residus. Entenem que tots junts, empreses, institucions i ciutadans, hem d'actuar conjuntament perquè les nostres activitats tinguin el mínim impacte sobre el nostre entorn.


LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva