Estadístiques, Recollida de DEIXALLERIES

DARRERES DADES PUBLICADES PER L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Evolució dels kg anuals recollits fracció DEIXALLERIA GRÀFIC