Estadístiques, Recollida de ENVASOS DE VIDRE

DARRERES DADES PUBLICADES PER L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Evolució dels kg anuals recollits fracció VIDRE GRÀFIC