Estadístiques, Recollida de ENVASOS LLEUGERS

DARRERES DADES PUBLICADES PER L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Evolució dels kg anuals recollits fracció ENVASOS GRÀFIC