Estadístiques, Recollida de FRACCIÓ ORGÀNICA

DARRERES DADES PUBLICADES PER L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Evolució dels kg anuals recollits d’aquesta fracció PDF FORM GRÀFIC