Estadístiques, Recollida de FRACCIÓ RESTA

DARRERES DADES PUBLICADES PER L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Evolució dels kg anuals recollits fracció RESTA