Vidreres

La relació de VIDRERES amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

En el decurs de l’any 2011, les prestacions de NORA s’amplien amb la posada en funcionament dels serveis de DEIXALLERIA MÒBIL  i NETEJA VIÀRIA.

Actualment VIDRERES té delegats a NORA els següents serveis:

  • DEIXALLERIA
  • DEIXALLERIA MÒBIL


Nora feinejant per la deixalleria de Vidreres

1. 2. 3 Atenció al públic a la deixalleria

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials