Sant Julià del Llor i Bonmatí

La relació de SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

En el decurs de l’any 2010, les prestacions de NORA al municipi s’amplien amb la posada en funcionament dels serveis de  RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA, DEIXALLERIA MÒBIL i NETEJA VIÀRIA.

Actualment SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ té delegats a NORA els següents serveis:


  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA
  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA (form)
  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE
  • RECOLLIDA DE TRASTOS
  • NETEJA VIÀRIA MECÀNICA
  • RECOLLIDA DE BARQUES D’ESPORGA i BARCA DE RUNA
  • DEIXALLERIA MÒBIL
CONDICIONS DELS SERVEIS COMERCIALS

A finals de 2014 l’ajuntament i NORA defineixen els serveis comercials oferts al municipi amb motiu de la campanya informativa adreçada als grans productors de fracció orgànica que va organitzar el Consell Comarcal a diferents municipis de la comarca.
NORA feinejant per Sant Julià del Llor i Bonmatí

1.    Recollida selectiva a la Plaça Manel Bonmatí
2.    Recollida selectiva a la Plaça Massana
3.    Parada a Sant Julià del Llor
4.    Circulant per carrer de la Sardana

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials