Sant Feliu de Buixalleu

La relació de SANT FELIU DE BUIXALLEU amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

En el decurs de l’any 2010, les prestacions de NORA al municipi s’amplien amb el traspàs dels serveis de RECOLLIDA DE RESTA i RECOLLIDA DE TRASTOS.

En el decurs de l’any 2011, les prestacions de NORA s’amplien amb la posada en funcionament del servei de RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA COMERCIAL.


Actualment SANT FELIU DE BUIXALLEU té delegats a NORA els següents serveis:

  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA
  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA COMERCIAL (form)
  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE
  • RECOLLIDA DE TRASTOS


SANT FELIU DE BUIXALLEU  també duu a terme el servei de recollida de fracció orgànica generada a les llars per mitjà de la modalitat del compostatge comunitari, que és un servei que gestiona directament el Consell Comarcal de la Selva (www.selva.cat/compostatge)


NORA feinejant per Sant Feliu de Buixalleu

1. Recollida de fracció orgànica al Restaurant Grions


LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials