Riudellots de la Selva

La relació de RIUDELLOTS DE LA SELVA amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

Des d’aquest mateix any NORA assumeix la GESTIÓ INTEGRAL de tots els residus generats a la vila.


Actualment RIUDELLOTS DE LA SELVA té delegats a NORA els següents serveis:

  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA
  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA (form)
  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE
  • RECOLLIDA DE TRASTOS
  • NETEJA VIÀRIA MECÀNICA
  • RECOLLIDA DE BARQUES D’ESPORGA
  • DEIXALLERIA

CONDICIONS DELS SERVEIS COMERCIALS

A finals de 2014 l’ajuntament i NORA defineixen els serveis comercials oferts al municipi amb motiu de la campanya informativa adreçada als grans productors de fracció orgànica que va organitzar el Consell Comarcal a diferents municipis de la comarca.
NORA feinejant per Riudellots

1.    Recollida de trastos, davant la Casa de Cultura
2.    Entrada al poble, davant l’Ajuntament
3.    Parada amb vistes al Montseny
4.    Circulant pels voltants de l’Església
5.    Recollida selectiva davant els camps de Can Buixó.

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials