Osor

La relació d’Osor amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

Actualment OSOR té delegats a NORA els següents serveis:

  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA
  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE
  • RECOLLIDA DE TRASTOS


Osor també duu a terme el servei de recollida de fracció orgànica per mitjà de la modalitat del compostatge comunitari, que és un servei que gestiona directament el Consell Comarcal de la Selva.

www.selva.cat/compostatge

NORA feinejant per Osor

1.    Baixant del Santuari del Coll
2.    Parada sobre el Torrent de la Noguerola
3.    Circulant pel carrer Major, amb vista a l’Església de Sant Pere
4.    Recollida de rebuig al carrer major, amb vista al pont romànic sobre la riera d’Osor.
5.    Recollida de rebuig al carrer major, amb vista al pont romànic de Can Vidal.

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials