Hostalric

La relació de HOSTALRIC amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

En el decurs de l’any 2010, les prestacions de NORA al municipi s’amplien amb el traspàs dels serveis de RECOLLIDA DE RESTA i RECOLLIDA DE TRASTOS i l’estrena dels serveis de  RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA i DEIXALLERIA.  

El març de 2014 el servei d’Hostalric es remodela introduint la recollida amb càrrega posterior de  totes les fraccions mitjançant un vehicle bicompartimentat, així com un nou servei comercial de vidre i cartró PORTA A PORTA


Actualment HOSTALRIC té delegats a NORA els següents serveis:

  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA i FRACCIÓ ORGÀNICA AMB VEHICLE BICOMPARTIMENTAT ( des de març 2014)
  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ AMB CÀRREGA POSTERIOR ( des de març 2014)
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS  AMB CÀRREGA POSTERIOR ( des de març 2014)
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE AMB CÀRREGA POSTERIOR ( des de març 2014)
  • RECOLLIDA DE TRASTOS
  • DEIXALLERIA MÒBILCONDICIONS DELS SERVEIS COMERCIALS

L’any 2013 l’ajuntament i NORA defineixen els serveis comercials oferts al municipi amb motiu de la campanya informativa adreçada als comerços coincidint amb el canvi de modalitat dels serveis.
NORA feinejant per Hostalric

1 - Recollida de trastos, baixada de La Fortalesa.
2 - Recollida selectiva a la Plaça dels Bous.
3 - Estada de la deixalleria mòbil.LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials