La Cellera de Ter

La relació de LA CELLERA DE TER  amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

Actualment LA CELLERA DE TER té delegats a NORA els següents serveis:


  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE
  • DEIXALLERIANORA feinejant per La Cellera

1.    Circulant davant l’Ajuntament
2.    Recollida de paper a l’entrada del municipi
3.    Recollida de paper a la deixalleria, amb vista a la muntanya de Puigdefrou
4.    Parada al Pasteral, amb vista a la muntanya de Sant Roc

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials