Breda

La relació de BREDA amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

Actualment BREDA té delegats a NORA els següents serveis:

  • RECOLLIDA DE RESTA I FRACCIÓ ORGÀNICA AMB VEHICLE BICOMPARTIMENTAT (des de juny de 2012)
  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ (ampliada el juny de 2012)
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE
  • DEIXALLERIANORA feinejant per Breda

1.    Recollida d’envasos, amb vista a l’església de Santa Maria.
2.    Recollida Recollida de paper, amb vista al castell de Montsoriu.


LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials