Blanes

La relació de BLANES amb NORA s’enceta el 17 de maig de 2010.

Des d’aquest mateix any NORA assumeix la GESTIÓ INTEGRAL de tots els residus generats a la vila.

Actualment BLANES té delegats a NORA els següents serveis:

 • RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA
 • RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA (form)
 • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ
 • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS
 • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE
 • RECOLLIDA DE TRASTOS
 • NETEJA VIÀRIA MECÀNICA
 • NETEJA VIÀRIA MANUAL
 • RECOLLIDA PORTA A PORTA A LES LLARS DEL CENTRE DE LA VILA.(de fracció orgànica i fracció resta)
 • RECOLLIDA PORTA A PORTA ALS ESTABLIMENTS (de fracció orgànica, fracció resta i cartró)  
 • NETEJA DE PLATGES, MECÀNICA I MANUALCONDICIONS DELS SERVEIS COMERCIALS

L’estiu de 2013 i tardor 2014 l’ajuntament i NORA defineixen els serveis comercials oferts al municipi amb motiu de les campanyes informatives adreçades als grans productors de vidre i als grans productors de fracció orgànica respectivament.

COMERÇOS DE LA ZONA CENTRECOMERÇOS D’ALTRES SECTORS DEL POBLES (fora de la zona centre)

NORA feinejant per Blanes

1.    Neteja viària manual al passeig de S’Abanell.
2.    Barca recollint brossa en direcció a la roca de Sa Palomera.
3.    Neteja viària mecànica al carrer Tapioles.

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials