Anglès


La relació d’ANGLÈS amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

Des d’aquest mateix any NORA assumeix la GESTIÓ INTEGRAL de tots els residus generats a la vila.

Actualment ANGLÈS té delegats a NORA els següents serveis:

  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA
  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA (form)
  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE
  • RECOLLIDA DE TRASTOS
  • NETEJA VIÀRIA MECÀNICA
  • NETEJA VIÀRIA MANUAL
  • DEIXALLERIANora feinejant per Anglès

1.    Neteja viària al carrer d’Avall (arcada de Can Verdaguer)
2.    Circulant per l’església de Sant Miquel
3.    Neteja viària al carrer Major
4.    Circulant per la plaça del Remei
5.    Neteja viària al carrer d’Avall i carrer de l’Empedrat

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials