Amer

La relació d’Amer amb NORA s’enceta el 1 de gener de 2010, just quan la nostra empresa engega els seus serveis a la comarca.

El juliol de 2013 aquesta relació s’amplia i NORA assumeix la GESTIÓ INTEGRAL de tots els residus generats a la vila.

Actualment AMER té delegats a NORA els següents serveis:

  • DEIXALLERIA MÒBIL (des de juliol de 2012)
  • NETEJA VIÀRIA  MECÀNICA ( des de juliol 2013)
  • RECOLLIDA DE BROSSA DEL MERCAT MUNICIPAL (des de juliol 2013)
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS DE VIDRE
  • RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS
  • RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER/CARTRÓ
  • RECOLLIDA DE FRACCIÓ RESTA I ORGÀNICA AMB VEHICLE BICOMPARTIMENTAT (des de juliol 2013)CONDICIONS DELS SERVEIS COMERCIALS

A finals de 2014 l’ajuntament i NORA defineixen els serveis comercials oferts al municipi amb motiu de la campanya informativa adreçada als grans productors de fracció orgànica que va organitzar el Consell Comarcal a diferents municipis de la comarca.NORA feinejant per Amer

1. Recollida d’envasos davant l’església de Santa Maria.
2. Recollida de cartró a la Plaça Sant Miquel
3. Recollida de cartró davant l’antiga estació
4. Parada a la Plaça del Centre
5. Recollida selectiva amb vistes a la capella de Santa Brígida.

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials