Servei de Neteja de platges

L'àmbit territorial

NORA duu a terme neteja de platges a 1 municipi de la Selva.
    • Blanes

La freqüència dels serveis

El servei de neteja de la sorra de la platja varia segons l'època de l'any:

  • Diari de 15 juny a 15 setembre diari
  • Caps de setmana de 16 de setembre a començaments d'octubre.
  • Repàs segons necessitats la resta de l'any.

El sistema de servei

El servei de neteja de la sorra de la platja es duu a terme de dues maneres:

Mecànica

Tractor equipat amb tamís per garbellar la sorra

Manual Peó amb eines manuals  dedicat a recollir deixalles, papereres i passar el rasclet
en zones de la platja on no arriba el tractor
El tractor circula per tota l'extensió de la platja que li és accessible garbellant la sorra per separar les deixalles. Els peons recullen les deixalles abandonades a la sorra, buiden el contingut de les papereres, rasclonen els racons de la platja on no pot arribar el tractor recollint la brossa adherida a la sorra i van deixant les bosses plenes al costat de les papereres o en altres indrets concertats. Els oficials circulen per la platja en vehicles tot terreny, equipats amb una petita caixa, recollint les bosses.

Dades generals del servei l’any anterior

  • Municipis adherits 1
  • Habitants servits ---
  • Contenidors gestionats ---
  • Kgs recollits ---Procés de neteja de platges

Retirada de residus de l’aigua

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva