Servei de Neteja Viària Manual

L'àmbit territorial

NORA duu a terme neteja viària manual a 2 municipis de la Selva, donant servei regular a 44.899 habitants.
    • Angles
    • Blanes

El sistema de servei

Els peons de neteja viària de NORA duen a terme diferents tasques manuals de neteja i manteniment de la via pública: escombrat de zones de del nucli urbà on no pot treballar l'escombradora, buidatge de papereres, rentat amb aigua a pressió...

Per a la facilitació de la seva tasca, aquests treballadors acostumen a desplaçar-se amb vehicles de petites dimensions, MINI BRIGADES, dotats d'una caixa destinada al transport de les eines o dels residus recollits.

La freqüència dels serveis

La neteja viària manual s'organitza es repeteix de forma diària o rotativa per tal d'assegurar el correcte manteniment de tots els sectors el municipi on arriba el servei.


Dades generals del servei l’any anterior

  • Municipis adherits 2
  • Habitants servits 45.471
  • Contenidors gestionats ---
  • Kgs recollits ---


Procés de Neteja Viària

Rentat manual amb aigua a pressió

Vehicles mini brigada

1     Vehicle elèctric
2 i 3     Vehicles tot terreny per l’accés a platges

LListat de serveis

Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

Planol dels Municipis de la Selva