Servei de recollida de barques d’esporga

NORA recull barques d’esporga a 5 municipis de la Selva, donant servei a 16.994 habitants.

L'àmbit territorial

 • Caldes de Malavella
 • Massanes
 • Riudellots de la Selva
 • Sant Julià del Llor i Bonmatí.
  • Sils

  Els residus admesos

  Com el seu nom indica, aquest servei està destinat a branques d'arbres i arbusts provinents de jardins públics i privats o bé altres restes llenyoses generades a l'horta.
  Els fruits i verdures són restes orgàniques que cal desviar als contenidors destinats a aquesta fracció.
  La totalitat de residu verd recollit en aquest servei es porta a la planta de compostatge comarcal.

  El Sistema de recollida

  El sistema de recollida emprat per NORA és la CÀRREGA POSTERIOR PER CADENES mitjançant un vehicle recol·lector adaptat a l'aixecament de barques, que alhora compacta el material introduït permetent ampliar la capacitat de càrrega. 


  La freqüència dels serveis

  Varia en funció de la necessitat de cada punt de recollida:

  • Dos cops per setmana
  • Setmanal
  • Quinzenal

  Els contenidors

  Les barques són caixes obertes de mida i forma adaptada a l'aixecament per mitjà de cadenes. Aquests contenidors es troben a disposició dels ciutatans directament a la via pública o en recintes tancats, complementant el servei ofert a les deixalleries.


  Procés de recollida de barques d’esporga


  LListat de serveis

  Aquests són els serveis que NORA ofereix a la comarca de la selva. Cada municipi té contractat un servei a mida, depenent de les seves necessitats. Podeu veure en detall, també, quines zones inclouen cada tipus de servei, així com les dades del volum de recollida que gestiona NORA.

  Recollida de fracció RESTA, Recollida de fracció ORGÀNICA FORM, Recollida selectiva de PAPER/CARTRÓ, Recollida selectiva d'ENVASOS LLEUGERS, Recollida selectiva d'ENVASOS DE VIDRE, Recollida de TRASTOS, Recollida de BARQUES D'ESPORGA, Neteja viària MECÀNICA, Neteja viària MANUAL, Neteja de PLATGES, DEIXALLERIA, DEIXALLERIA MÒBIL, Serveis comercials

  Planol dels Municipis de la Selva