NORA
SERVEIS


Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA som una empresa mixta participada pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Blanes.

En la present oferta de treball trobareu les bases i els documents necessaris per accedir al procés selectiu de personal de NORA Blanes per la categoria de peó. 

Us informem que l'única via vàlida de presentació de les candidatures és mitjançant aquest formulari, no s'accepten CV ni altres documents que s'enviin per qualsevol altre mitjà. Per evitar la propagació de la COVID19 no s'atendran consultes presencialment a les oficines.

1) Llegiu atentament les  BASES REGULADORES on trobareu tota la informació necessària, telefònicament no us donaran més informació que les existents a les bases.

2) Si compliu amb els requisits empleneu la SOL.LICITUD 

3) Ompliu el  formulari on podreu adjuntar la sol·licitud degudament complimentada i signada, així com la resta de documents sol·licitats.  En aquest sentit, el certificat mèdic oficial ha de ser expedit per un col·legiat mèdic en exercici que haurà d'acreditar que l’aspirant no té cap circumstància mèdica que l’incapaciti per desenvolupar les funcions del lloc de treball convocat.

4) Un cop finalitzat el formulari rebreu la confirmació amb un número d'expedient

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, així com les dates, hora i lloc de cada fase del concurs-oposició. La publicació es farà a la pàgina web de NORA, www.noraselva.cat, a l'espai habilitat a tal efecte, al taulell informatiu a disposició dels treballadors/es, així com en qualsevol altre que l’empresa pugui considerar als efectes de publicitat.

 

Aquesta publicació es considerarà notificació a tots els efectes i generarà els efectes administratius oportuns.

 

 

CONTACTE

 

ADRECES

      
 
NORA Comarca
Atenció Telef.:
872 012 018
comunicacio[@]noraselva.cat
De 9:00 h a 15:00 h
 
BLANES
Adreça comercial
c/Matagalls, 12 (CP 17300)
 
SANTA COLOMA
DE FARNERS
Adreça fiscal Passeig de Sant Salvador 25-27
(CP 17430)
 
Adreça comercial Cruilla C-25 / C-63
Centre Comarcal de Gestió de Residus
Municipals de la Selva (a 1 km de la cruilla)
 
NORA Blanes
972 331 718
comunicacio[@]noraselva.cat
               
 
NORA Tossa de Mar
972 342 609 
 
       
TOSSA de MAR
Adreça fiscal Creu de Mas Serra s/n
(CP 17320)
   
 Avís Legal - Política de Privacitat  

Nora Blanes

Nora Comarca–Sta. Coloma

Nora Tossa de Mar

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.