NORA
SERVEIS


Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA som una empresa mixta participada pel Consell Comarcal de la Selva, l'Ajuntament de Blanes i l'empresa CESPA.

ENCARREGAT/ADA GESTIÓ DE PERSONAL (CAP RRHH), PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINS AL 26/08/2019

Descripció del lloc de treball:

Es precisa persona per la gestió del personal de l'empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA

Categoria Profesional:
Comandament intermedi
Motiu del contracte:
 Per motiu d'urgència
Inici del servei:
Immediatament
Data fi previst:
No n'hi ha
Jornada de Treball:
Jornada complerta
 Horari:
Segons necessitat del servei
Centre de treball: Blanes, Tossa de Mar o Sta. Coloma de Farners.
Forma de presentació de la sol·licitud:

Mitjançant el formulari que trobaràs en aquest anunci o bé enviant la sol·licitud signada que trobaràs en aquest anunci juntament amb la resta de la documentació requerida:

 

Publicació de les bases al BOP:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/150/201915006291.pdf

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Enviant aquesta sol·licitud, declara que :

* No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni haver estat separat/ada del servei de l'Administració pública, mitjançant expedient disciplinari.

 * No estar afectat/ada per causes d'incompatibilitat o incapacitat, segons el que estableix la normativa d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

 

Afegiu el vostre CV + documents amb requisits i mèrits a valorar (tot en un sol document pdf), mitjançant aquest formulari.

 

CONTACTE

 

ADRECES

      
 
NORA Comarca
872 012 018
nora@noraselva.cat
 
BLANES
Adreça comercial
c/Matagalls, 12 (CP 17300)
 
SANTA COLOMA
DE FARNERS
Adreça fiscal Passeig de Sant Salvador 25-27
(CP 17430)
 
Adreça comercial Cruilla C-25 / C-63
Centre Comarcal de Gestió de Residus
Municipals de la Selva (a 1 km de la cruilla)
 
NORA Blanes
972 331 718
blanes@noraselva.cat
               
 
NORA Tossa de Mar
972 342 609 
 
       
TOSSA de MAR
Adreça fiscal Creu de Mas Serra s/n
(CP 17320)
   
 Avís Legal - Política de Privacitat  

Nora Blanes

Nora Comarca–Sta. Coloma

Nora Tossa de Mar

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.